Wat de meeste klanten wilden weten over klachten en geschillen:

Ik heb een klacht. Wat is klachtenprocedure?

U kunt uw klacht over een product of onze dienstverlening indienen door contact op te nemen met onze klantenservice. Dit kan per e-mail, telefonisch of schriftelijk.
- U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw klacht. 
- U ontvangt binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie op uw klacht.


Onze gegevens vindt u op deze pagina.

Mocht u onze klachtenafhandeling niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar LEDshop Groenovatie bij is aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).