Home / Disclaimer voor www.ledshop-groenovatie.com

Disclaimer voor www.ledshop-groenovatie.com

Groenovatie B.V. (Kamer van Koophandel: 59567023), hierna te noemen Groenovatie, verleent u hierbij toegang tot www.ledshop-groenovatie.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Groenovatie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Groenovatie spant zich in om de inhoud van www.ledshop-groenovatie.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.ledshop-groenovatie.com aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Groenovatie.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.ledshop-groenovatie.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Groenovatie.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Groenovatie.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Groenovatie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

© 2013 - 2024 - Groenovatie B.V. | Alle prijzen op onze webshop zijn incl. BTW en recyclingbijdrage.